actresses, celeb-profiles

PRIYA BAPAT– Kamat (प्रिया बापट -कामत )

Married Spouse (Husband) Umesh Kamat since 2011

Priya Bapat’s Marathi Movies As Actress :

Vazandar (Upcoming Marathi Movie)
Timepass 2 (2015) as Prajakta
Lokmanya Ek Yug Purush (2015)
Happy Journey (2014)
Aandhali Koshimbir
Time Please (2013)
Kaksparsh as Uma/Durga Ranade (2012)
Mi Shivaji Raje Bhosale Boltoy (2009)
Shubham karoti as Kimaya (2010)
Anandi Anand (2010) Hindi Movies :
Lage Raho Munnabhai as girl who calls Murli (2003)
Munnabhai M.B.B.S. as 1st Year Medical Student (2006)
Dr. Babasaheb Ambedkar \ as Played the young Sonali Kulkarni (2000)

TV Serials:

 Bandini
Damini
De Dhamaal
Abhalmaya
Adhuri Ek Kahani
Shubham Karoti
Sarabhai Vs Sarabhai
Idea Sa Re Ga Ma Pa “Daily Soaps :
Shubham Karoti
Aamhi Travelkar (Host) – Star Pravah”

Plays:

Nava Gadi Nava Rajya “Natak
Navaa Gadi Navaa Raajya”

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Send this to a friend